Kursy, szkolenia i seminaria

Aktualne edycje

 

 

II półrocze 2017 r.

 szkolenie  data

kurs przygotowujący do opieki nad dzieckiem

wrzesień/październik 2017

kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad osobą starszą, chora, niepeln.

wrzesień/październik 2017

kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pomocy stomatologicznej

wrzesień/październik 2017

specjalistyczny (dla asystentek i higienistek stomat.) język angielski

na bieżąco

zmiany w ustawie Kodeks Pracy

wrzesień/październik 2017

język migowy w stomatologii

wrzesień/październik 2017

asystowanie w ortodoncji - szkolenie dla asystentek stomatologicznych

wrzesień/październik 2017

kurs języka migowego

wrzesień/październik 2017

kurs przygotowujący do pracy na stanowisku sekretarki medycznej

wrzesień/październik 2017

seminarium koferdam w stomatologii

na bieżąco - 1 raz w miesiącu