Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu -Ortodoncja - zabiegi lecznicze  profilaktyczne - 23 marca 2018r.

 

 

Kursy, szkolenia i seminaria

Aktualne edycje

 

 

I półrocze 2018 r.

 szkolenie  data

kurs przygotowujący do opieki nad dzieckiem

kwiecień  2018

kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad osobą starszą, chora, niepeln.

kwiecień  2018

kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pomocy stomatologicznej

kwiecień  2018

specjalistyczny (dla asystentek i higienistek stomat.) język angielski

na bieżąco

zmiany w ustawie Kodeks Pracy

kwiecień  2018

język migowy w stomatologii

kwiecień  2018

asystowanie w ortodoncji - szkolenie dla asystentek stomatologicznych

23 marca 2018

kurs języka migowego

kwiecień 2018

kurs przygotowujący do pracy na stanowisku sekretarki medycznej

kwiecień  2018

seminarium koferdam w stomatologii

na bieżąco - 1 raz w miesiącu