Kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną


Szczegółowy plan kursu

L.p.

Blok tematyczny

Tematyka zajęć

Forma zajęć

Wymiar godzin

1.1

Blok ogólny

Podstawy psychologii ogólnej

wykłady/warsztaty

38

1.2

Psychologia rozwojowa osób:

 

  • w wieku podeszłym,
  • niepełnosprawnych,
  • chorych.

 

wykłady/warsztaty

10

1.3

Pedagogika społeczna

wykłady/warsztaty

10

1.4

Pedagogika specjalna

wykłady/warsztaty

10

1.5

Pedagogika opiekuńcza

wykłady/warsztaty

5

1.6

Komunikacja interpersonalna

wykłady/warsztaty

8

2.

Blok specjalistyczny

Metodyka pracy z osobami:

  • w wieku podeszłym,
  • chorymi,
  • niepełnosprawnymi.

 

Organizacja czasu wolnego

   

3.1

Blok medyczny

Anatomia i fizjologia

wykłady/ćwiczenia

8

3.2

Pierwsza pomoc i postępowanie w nagłych przypadkach

wykłady/ćwiczenia

5

3.3

Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych

wykłady/ćwiczenia

8

3.4

Pielęgnacja osoby starszej i przewlekle chorej

wykłady/ćwiczenia

10

3.5

Podstawy terapii zajęciowej i fizjoterapii

warsztaty

10

Aktualne terminy

Aktualne terminy:

  • na bieżąco