SZKIC DYDAKTYCZNY PROGRAMU – ERGONOMICZNE  ASYSTOWANIE- WYKŁAD TEORETYCZNY DLA ASYSTENTEK I HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

Aktualne terminy: na bieżąco - 1 raz w miesiącu

 

 1. 1.WPROWADZENIE DO ERGONOMII ASYSTOWANIA  
 • Pojęcia związane z ergonomią
 • Zalety i wady  pracy ergonomicznej
 • Zdrowie i choroba
 • Czynniki szkodliwe w miejscu pracy- czyli po co nam ergonomia?
 • BHP w miejscu pracy (zarys)
 • Ergonomiczny czyli jaki?
 1. 2.METODY PRACY PRZY PACJENCIE SIEDZĄCYM I LEŻĄCYM
 • Praca statyczna i dynamiczna
 • Pozycja pacjenta podczas zabiegu
 • Zabiegi zalecane do wykonania w pozycji leżącej
 • Przeciwwskazania do pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 • Zabiegi zalecane do wykonania w pozycji siedzącej
 • Dziecko jako pacjent w gabinecie stomatologicznym
 • Pozycja asystentki podczas pracy ergonomicznej
 • Pozycja operatora podczas pracy ergonomicznej
 1. 3.ZASADY PROWADZENIA ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH
 • Asystowanie bierne i czynne
 • Strefy pracy zespołu stomatologicznego
 • Zasada pięciu zmian
 • Pole widzenia
 • Sektory jamy ustnej
 • Klasy ruchów
 • System pracy „solo”
 • System pracy „duo”
 • System pracy na 6 rąk
 • Operowanie ssakiem
 • Zadania asystentki podczas pracy ergonomicznej
 • Uchwyt i przekazywanie instrumentów podczas pracy ergonomicznej
 1. 4.ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
 • Zespół stomatologiczny
 • Utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie – zasady ogólne

ERGONOMICZNE  ASYSTOWANIE- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Pozycja asystentki podczas zabiegu
 2. Pozycja higienistki (operatora) podczas wykonywania zabiegów
 3. Ułożenie pacjenta do zabiegu
 4. Przekazywanie instrumentów podczas zabiegu (asystentka – operator/ operator- asystentka)
 5. Operowanie ssakiem podczas zabiegów
 1.   Praca w parach przy unicie.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM PRACY

9:00- 15:00 – część teoretyczna

9:00 – rejestracja uczestników, rozdanie materiałów szkoleniowych (jeśli będą, np. długopis, notes, ankieta, rozkład kolejnych kursów)

9:15- 11:00 – I część wykładu (1h 45 minut)

11:00- 11:15 – Przerwa kawowa  (15 minut)

11:15 – 13:00 – II część wykładu (1h 45 minut)

13:00 – 13:15 - Przerwa kawowa  (15 minut)

13:15- 15:00 – III część wykładu (1h 45 minut)

15:00 – koniec części teoretycznej, rozdanie certyfikatów (jeśli są)

15:00 – 15:30 – przerwa techniczna, obiadowa

15:30 – 18:00 (2h 30 minut) – część praktyczna

18:00 – koniec części praktycznej,  rozdanie certyfikatów (jeśli są)