Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku sekretarki medycznej

Szczegółowy plan kursu

  1. Kultura i etyka zawodu rejestratorki medycznej.
  2. Organizowanie stanowiska pracy biurowej i jednostki medycznej. Kontakt z klientem placówki medycznej.
  3. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji jednostki medycznej.
  4. Prowadzenie, obieg i archiwizacja dokumentacji medycznej.
  5. Obsługa komputerowego systemu rejestracji pacjentów.
  6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
  7. Wypisywanie zaświadczeń i sporządzanie wypisów dla pacjentów
  8. Przygotowywanie i organizowanie narad, konferencji i zebrań.

Aktualne terminy

Aktualne terminy:

  • na bieżąco