PROFILAKTYKA W STOMATOLOGII

Prowadzący: lek. dent. Arleta Szymczyk

Czas trwania: 9:00 - 17:00

Termin: 26 kwietnia 2022 r.

Zagadnienia

  • profilaktyka w gabinecie stomatologicznym (różne metody fluoryzacji, współczesne wytyczne dotyczące profilaktyki profesjonalnej, dopasowanie metody do sytuacji klinicznej i wieku pacjenta)
  • profilaktyka grupowa (np. w szkole)
  • profilaktyka domowa (produkty do higieny jamy ustnej, współczesne wytyczne dotyczące profilaktyki domowej, konkretne zalecenia dla poszczególnych problemów jamy ustnej)
  • instruktaż higieny jamy ustnej (metody szczotkowania i oczyszczania jamy ustnej, przykładowy schemat spotkania edukacyjnego- wskazówki jak dobrze zorganizować spotkanie edukacyjne z pacjentem)