Czas trwania i sposób organizacji szkolenia

Aktualne terminy: na bieżąco - 1 raz w miesiącu

  • ·         Ilość godzin szkoleniowych: 184 godziny
  • ·         Częstotliwość zajęć: od poniedziałku do piątku

Plan nauczania

Lp.

Temat zajęć

Treść szkolenia w ramach usługi

Ilość godz. Praktycznych

Ilość godzin teoretycznych

1.

Wiadomości wstępne

- zapoznanie z zakładem, stanowiskiem pracy, organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

- zapoznanie z przepisami BHP

 

4

2.

Wyposażenie techniczne

- maszyny i urządzenia stosowane w gastronomii;

- sprzęt drobny;

- zastawa stołowa

 

10

3.

Zasady żywienia

- składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka, składniki pokarmowe, rodzaje, podział ilościowy i jakościowy;

- gospodarka wodna organizmu;

- występowanie i rola wody w organizmie, źródła wody w organizmie;

- gospodarka energetyczna organizmu. Podstawa przemiany materii, czynniki wpływające na jej wysokość;

- normy żywienia. Podział produktów, analiza poszczególnych grup, fizjologiczne normy żywienia;

- dietetyka. Ogólna charakterystyka żywienia dietetycznego. Podział diet. Zalecane sposoby sporządzania posiłków

 

10

4.

Planowanie posiłków i układanie menu

- dieta podstawowa lekkostrawna;

- wybrane zagadnienia z żywienia dietetycznego;

- układanie menu zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;

8

8

5.

Technologia gastronomiczna

- sporządzanie zakąsek;

- sporządzanie surówek i sałatek;

- porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja wyrobów kulinarnych;

20

10

6.

Przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej

- przechowywanie, magazynowanie i zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów oraz wyrobów kulinarnych;

8

 

7.

Elementy cateringu

- kompleksowa organizacja i logistyka usług cateringowych;

- organizacja usług cateringowych – rynek, obszar działania, wachlarz usług;

- pozyskiwanie klientów indywidualnych i biznesowych;

- logistyka usług cateringowo-bankietowych;

- catering jako element organizacyjny imprez okolicznościowych i masowych;

- kalkulacje kosztów organizacji i obsługi imprez oraz ich rozliczeń;

20

4

8.

Sporządzanie potraw na przyjęcia okolicznościowe i inne imprezy specjalne

- techniki przygotowania uroczystego obiadu;

- przygotowanie przyjęcia weselnego;

- przygotowanie bankietu;

- organizacja przyjęć;

- przygotowanie wybranych potraw na przyjęcia i imprezy okolicznościowe

12

4

 

Lp.

Nazwa tematu

Czas

Cele – uczeń będzie umiał

1.

Organizacja i układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego

2 dni

12 godz.

- wymienić pomieszczenia i działy zakładu gastronomicznego;

- wyjaśnić zasady powiązania pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym;

- rozróżnić „brudne” i „czyste” drogi technologiczne;

- dobrać odzież ochronną;

- przeprowadzić inwentaryzację;

- zastosować obowiązujący regulamin pracy;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.

Organizacja pracy w zmywalni naczyń

3 dni

18 godz.

- wyjaśnić kierunek pracy w zmywalni;

- rozróżnić wyposażenie techniczne w zmywalni naczyń stołowych;

- obsłużyć maszyny do mycia naczyń;

- zorganizować pracę w zmywalni naczyń stołowych;

- dokonać kontroli czystości naczyń;

- zabezpieczyć i posegregować odpadki;

- zastosować założenia systemu HACCP, GMP, GHP obowiązujące w zakładzie gastronomicznym;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

3.

Magazynowanie surowców i półproduktów

2 dni

12 godz.

- rozróżnić wyposażenie magazynu oraz magazynowane środki transportowe;

- ocenić jakość surowców i półproduktów;

- dokonać odbioru ilościowego surowców i półproduktów;

- obsłużyć urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze;

- dokonać pomiaru temperatury i wilgotności;

- scharakteryzować warunki przechowywania surowców i półproduktów;

- pobrać surowce i półprodukty do produkcji;

- sporządzić dokumentację magazynową;

- wykonać prace porządkowe;

- zastosować założenia programu HACCP, GMP, GHP opracowane dla magazynu;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

4.

Obróbka wstępna warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów

Produkcja surówek

11 dni

66 godz.

- rozróżnić maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki wstępnej;

- zorganizować stanowiska pracy w przygotowalniach: „brudnej” i „czystej”;

- zorganizować pracę w przygotowalniach: „brudnej” i „czystej”;

- przeprowadzić obróbkę wstępną „brudną” warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów;

- przeprowadzić obróbkę wstępną „czystą” warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów;

- obsłużyć płuczki, obieraczki;

- obsłużyć inne maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- dobrać odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia do rozdrabniania;

- obliczyć procent ubytków przy obróbce ręcznej i mechanicznej;

- zapobiec niekorzystnym zmianom surowców i półproduktów;

- dobrać składniki na surówki;

- posłużyć się recepturami gastronomicznymi;

- obliczyć ilość surowców potrzebnych do sporządzenia określonych ilości surówek;

- sporządzić surówki;

- właściwie zorganizować pracę przy produkcji surówek;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną surówek;

- pobrać próbki potraw;

- zastosować systemy zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechowywać półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe w przygotowaniach.

5.

Obróbka cieplna warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów

6 dni

36 godz.

- rozróżnić maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki cieplnej;

- przygotować stanowisko pracy do obróbki cieplnej warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów;

- zorganizować pracę w kuchni gorącej;

- przeprowadzić obróbkę cieplną warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów;

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw;

- dobrać maszyny i urządzenia i narzędzia do obróbki cieplnej;

- obsłużyć maszyny i urządzenia do obróbki cieplnej;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment potraw z ziemniaków, warzyw, owoców i grzybów;

- sporządzić wybrane potrawy jarskie z warzyw, ziemniaków, owoców i grzybów lub ich półproduktów;

- sporządzić dodatki skrobiowe z ziemniaków i ich półproduktów  w różnych postaciach;

- właściwie zorganizować pracę;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych potraw;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- zastosować systemy zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechowywać półprodukty i gotowe wyroby zgodne z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe w pomieszczeniach kuchni.

 

6.

Produkcja potraw z jaj oraz mleka i jego przetworów

3 dni

18 godz.

- odkazić jaja;

- ocenić świeżość jaj różnymi sposobami;

- posługiwać się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać urządzenia i narzędzia do wykonania wybranych potraw;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- sporządzić wybrane potraw z jaj gotowanych, smażonych i masy jajecznej;

- sporządzić wybrane potrawy z mleka i jego przetworów;

- sporządzić wybrane napoje zimne i gorące na bazie mleka i jego przetworów;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych potraw;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

7.

Produkcja potraw z mąki i kasz

11 dni

66 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonych potraw;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- sporządzić wybrane potrawy z półproduktów ciast zarabianych na stolnicy, w naczyniu i ciast mieszanych;

- sporządzić wybrane potrawy z zastosowaniem ;makaronów fabrycznych;

- przeprowadzić obróbkę wstępną kasz;

- przeprowadzić obróbkę cieplną kasz o różnym stopniu rozklejania;

- sporządzić wybrane potrawy z kasz;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować zasady zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania.

wykonać prace porządkowe

8.

Produkcja zup i sosów gorących

5 dni

30 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do  wykonania określonych potraw;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- dobrać składniki na wywary;

- sporządzić wywary jarskie, mięsne jasne i ciemne,  grzybowe i owocowe;

- sklarować wywary;

- sporządzić zupy czyste, podprawiane, kremy, owocowe i mleczne;

- zagęścić zupy różnymi sposobami;

- sporządzić wybrane sosy gorące;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną wykonanych potraw;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe;

9.

Produkcja wyrobów z ciasta kruchego i półkruchego

3 dni

18 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania wyrobów;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- dobrać surowce do produkcji ciasta kruchego i półkruchego;

- sporządzić ręcznie ciasto kruche słodkie i słone;

- sporządzić ręcznie ciasto półkruche słodkie i słone;

- wyjaśnić cel chłodzenia ciasta kruchego i półkruchego

schłodzić ciasto kruche i półkruche;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów kulinarnych z ciasta kruchego i półkruchego;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów ciastkarskich z w/w ciast;

- uformować wybrane wyroby kulinarne z w/w ciast;

- uformować wybrane wyroby ciastkarskie z w/w ciast;

- upiec wybrane produkty z ciasta kruchego i półkruchego;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych wyrobów i półproduktów;

- sporządzić lukier, pomadę, glazurę;

- wykończyć półprodukty z ciasta kruchego i półkruchego;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

10.

Produkcja wyrobów z ciasta biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego

3 dni

18 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości wyrobu;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów z ciasta biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszcz.;

- dobrać surowce do produkcji ciasta biszkoptowego i biszk.-tłuszczowego;

- sporządzić ciasto biszkoptowe i biszkoptowo- tłuszczowe wybraną metodą;

- sporządzić wybrane półprodukty z ciasta biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego;

- upiec wybrane półprodukty z w/w ciast;

- sporządzić wybrane kremy i masy;

- wykończyć półprodukty z ciasta biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych półproduktów i wyrobów;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

12.

Produkcja wyrobów z ciasta parzonego i drożdżowego

4 dni

24 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów kulinarnych z ciasta parzonego i drożdżowego;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów ciastkarskich z ciasta parzonego i drożdżowego;

- dobrać surowce do produkcji ciasta parzonego i drożdżowego;

- sporządzić ciasto parzone;

- sporządzić ciasto drożdżowe wybraną metodą;

- upiec wybrane półprodukty z ciasta parzonego i drożdżowego;

- wykończyć półprodukty z ciasta parzonego i drożdżowego;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych półproduktów i wyrobów;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować system bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechowywać produkty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

12.

Produkcja wyrobów z ciasta francuskiego mrożonego

3 dni

18 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów kulinarnych z ciasta francuskiego;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów ciastkarskich z ciasta francuskiego;

- uformować półprodukty z ciasta francuskiego mrożonego;

- upiec półprodukty z ciasta francuskiego;

- wykończyć półprodukty z ciasta francuskiego;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych półproduktów i wyrobów;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

13.

Produkcja deserów

3 dni

18 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać maszyny, narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania określonych deserów;

- sporządzić wybrane desery z owoców, mleka i ich przetworów, mąki, kasz oraz ich półproduktów;

- wyporcjować i udekorować desery;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych deserów;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- przechować półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z warunkami i czasem przechowywania;

- wykonać prace porządkowe.

14.

Produkcja potraw gorących z mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów

21 dni

126 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment wyrobów z mięsa gotowanego, smażonego, pieczonego i duszonego;

- przeprowadzić obróbkę wstępną elementów mięsa, zależnie od metody obróbki cieplnej;

- sporządzić wybrane potrawy z mięsa i półproduktów mięsnych:

- gotowane,

- smażone,

- pieczone,

- duszone;

- przeprowadzić obróbkę wstępną podrobów zależnie od metody obróbki cieplnej;

- sporządzić wybrane potrawy z podrobów i ich półproduktów;

- dobrać składniki na mięsną masę mieloną

sporządzić mięsną masę mieloną;

- sporządzić wybrane potrawy z mięsnej masy mielonej

przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych wyrobów;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- wykonać prace porządkowe.

15.

Produkcja potraw gorących z drobiu

11 dni

66 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości wyrobów;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń;

- wymienić podstawowy asortyment potraw;

- z drobiu gotowanego, smażonego, pieczonego

przeprowadzić obróbkę wstępną drobiu zależnie od metody obróbki cieplnej;

- sporządzić wybrane potrawy z drobiu i półproduktów drobiowych:

- gotowane,

- smażone,

- pieczone saute i nadziewane,

- duszone;

- dobrać składniki na drobiową masę mieloną;

- sporządzić drobiową masę mieloną;

- sporządzić wybrane potrawy z drobiowej masy mielonej;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych wyrobów;

- pobrać próbki wyrobów;

- zabezpieczyć próbki wyrobów;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- wykonać prace porządkowe.

16.

Produkcja potraw gorących z ryb

6 dni

36 godz.

posłużyć się recepturami

obliczyć ilość surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości wyrobów

przygotować stanowisko pracy

dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do sporządzenia określonej ilości wyrobów

przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń

wymienić podstawowy asortyment potraw z ryb gotowanych, smażonych, pieczonych i duszonych

ocenić świeżość ryb

przeprowadzić obróbkę wstępną ryb świeżych i mrożonych

sporządzić wybrane potrawy z ryb świeżych, mrożonych i półproduktów rybnych

gotowane

smażone

pieczone

duszone

dobrać składniki na rybną masę mieloną

sporządzić rybną masę mieloną

sporządzić wybrane potrawy z rybnej masy mielonej

przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych wyrobów

pobrać próbki potraw

zabezpieczyć próbki potraw

właściwie zorganizować pracę

zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP

zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

wykonać prace porządkowe

17.

Produkcja zakąsek i sosów zimnych

20 dni

120 godz.

- posłużyć się recepturami;

- obliczyć ilości surowców i półproduktów potrzebnych do wykonania określonej ilości zakąsek i sosów zimnych;

- przygotować stanowisko pracy;

- dobrać narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania określonej ilości potraw;

- przeprowadzić konserwację maszyn i urządzeń

wymienić podstawowy asortyment zakąsek:

- z jaj,

- z ryb i śledzi,

- z owoców morza,

- z mięsa zwierząt rzeźnych,

- z drobiu,

- z ciast;

- sałatki;

- pasty i nadzienia;

- tartinki i kanapki popularne;

- koreczki;

- sporządzić wybrane sosy zimne;

- sporządzić wybrane zakąski zimne;

- sporządzić galaretę rybną, mięsną, drobiową;

- wykończyć zakąski galaretą;

- wykończyć i udekorować zakąski;

- przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych zakąsek;

- pobrać próbki potraw;

- zabezpieczyć próbki potraw;

- zastosować zasady ekspedycji wyrobów do bufetu, na zamówienie lub do sprzedaży detalicznej;

- właściwie zorganizować pracę;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- wykonać prace porządkowe.

18.

Ekspedycja potraw. Kalkulacje

5 dni

30 godz.

- zastosować normatywy potraw i napojów;

- dobrać dodatki do zup;

- dobrać dodatki do różnych potraw;

- dobrać naczynia do podawania potraw;

- wyporcjować potrawy;

- ułożyć potrawy na talerzu;

- udekorować potrawy;

- wydać potrawy;

- zorganizować pracę przy ekspedycji;

- sporządzić podstawowe dokumenty służące rozliczeniu kuchni;

- skalkulować cenę sprzedaży;

- zastosować systemy zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności HACCP, GMP, GHP;

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

- wykonać czynności porządkowe po ekspedycji.