Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

  • pracodawców
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • kierowników komórek organizacyjnych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • Aktualne terminy:  
  • na bieżąco - 1 raz w miesiącu

Formularz zgłoszeniowy