ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Terminy: na bieżąco

Prowadzący: prawnik adwokat mec. Maryna Witczak

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

1. Zmiana ustawy Kodeks pracy dotycząca umów o pracę

 • Zmiany w ustawie Kodeks pracy
 • Zmiany dotyczące zawierania umów na okres próbny:
 • Zmiany dotyczące zawierania umów na czas określony:
 • Przepisy przejściowe do umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

2. Zmiana ustawy Kodeks pracy dotycząca urlopów

 • Podział urlopów na części
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia
 • Wysokość przysługującego zasiłku

 • Więcej informacji można uzyskać te. 691945225