Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobych przez Centrum Edukacji w Warszawie, ul. Smolna 11 lok.15, 01-229 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 844

    [select* kurs "Kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad dzieckiem" "Kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną" "Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pomocy stomatologicznej" "Kurs przygotowujący do pracy profesjonalnego pracownika recepcji, rejestracji medycznej" "Szkolenie specjalistyczne z języka angielskiego dla higienistek i asystentek stomatologicznych" "Język migowy w stomatologii" "Asystowanie w ortodoncji - szkolenie dla asystentek i higienistek stomatologicznych (prowadz. dr. Paweł Kosakowski)" "Asystowanie w ortodoncji - szkolenie dla asystentek i higienistek stomatologicznych (prowadz. Wioleta Horn-Stachowiak)" "Komputerowe wspomaganie pracy w gabinecie stomatologicznym oraz dokumentacja medyczna w wydaniu elektronicznym" "Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku sekretarki medycznej" "Koferdam w stomatologii - seminarium teoretyczno-praktyczne dla asystentek stomatologicznych" "Szkolenie z zakresu BHP" "Asystowanie w wybranych zabiegach chirurgii stomatologicznej" "Ergonomia w gabinecie stomatologicznym" "Warsztat - profesjonalna higienizacja jamy ustnej" "Procedury dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym" "Asystowanie w pracy na 4 ręce" "Język polski dla obcjokrajowców" "Wyciski i masy wyciskowe" "Higienizacja od kuchni i ABC past do zębów" "Profilaktyka w stomatologii" "Pierwsza pomoc przedmedyczna w gabinecie stomatologicznym" "Wybielanie zębów w gabinecie" "Szkolenie ICON" "Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty" "Odpowiedzialność prawna nauczyciela" "Przemoc rówieśnicza w szkole - aspekty prawne" "Asystowanie w zabiegach protetyki stomatologicznej (prowadz. dr Paweł Kosakowski)" "Asystowanie w zabiegach protetyki stomatologicznej (prowadz. Wioleta Horn-Stachowiak)" "Pierwsze kroki w gabinecie stomatologicznym" "Profesjonalna obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym" "Zmiany wprowadzone ustawą o niektórych zawodach medycznych" "Zapobieganie przenoszeniu zakażeń w gabinetach]