szkolenie język migowy w stomatologii

Liczba godzin szkolenia: 35 h

Prowadzący: mgr Krystyna Krawczyk

Cele szkolenia
 • Poznanie znaków pojęciowych należących do języka migowego i posługiwanie się nimi
 • Zapoznanie słownictwa związanego ze stomatologią i wykorzystywanie ich w sferze zawodowej
Tematyka zajęć
 • Podstawowe informacje o uszkodzeniach słuchu
 • Zapoznanie z potrzebami i barierami osób niesłyszących
 • Charakterystyka sposobów porozumiewania się osób niesłyszących ( 3 godz. wykład)
 • Daktylografia – warsztaty
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się polskim alfabetem – znaki statyczne i dynamiczne
 • Daktylografia - warsztaty
 • Nauka odczytywania i przekazywania znaków liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ś, Ń, Ó, Ż, Ź, CH, CZ, SZ, RZ, X
 • Nauka znaków liczebników głównych i porządkowych
 • Ideografia warsztaty
 • Wprowadzenie i utrwalenie znaków związanych z tematem
 • Pierwszy kontakt z osobą głuchą
 • Ideografia warsztaty
 • Wprowadzenie i utrwalenie znaków związanych z tematyką medyczną.
 • Ideografia 7 godz. warsztaty
 • Wprowadzenie i utrwalenie znaków związanych z tematyką emocji i uczuć
 • Ideografia
 • Wprowadzenie i utrwalenie znaków związanych z kalendarzem ( nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy); żywnością (nazwy posiłków, produktów , narzędzi) 
 • Powtórzenie poznanych ideogramów.
Wiecej informacji pod numerem telefonu 691-945-225.
Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 691-945-225.