Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku sekretarki medycznej

  • Kultura i etyka zawodu rejestratorki medycznej.
  • Organizowanie stanowiska pracy biurowej i jednostki medycznej. Kontakt z klientem placówki medycznej.
  • Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji jednostki medycznej.
  • Prowadzenie, obieg i archiwizacja dokumentacji medycznej.
  • Obsługa komputerowego systemu rejestracji pacjentów.
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Wypisywanie zaświadczeń i sporządzanie wypisów dla pacjentów
  • Przygotowywanie i organizowanie narad, konferencji i zebrań.
Więcej informacji pod numerem telefonu 691-945-225.
Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 691-945-225.