Kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad dzieckiem

Czas trwania: około  miesiąca - 140 godzin - 25 godzin tygodniowo
Blok ogólny

Język angielski

Psychologia ogólna

Komunikacja interpersonalna

Psychologia rozwojowa

Elementy psychopatologii

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

Pedagogika specjalna

Podstawy prawa (prawo rodzinne i opiekuńcze)

Elementy socjologii

40h

10h

12h

12h

5h

10h

4h

3h

4h

Blok medyczny

Pielęgnacja małego dziecka

Pierwsza pomoc

Higiena

Elementy rehabilitacji

6h

3h

3h

4h

Blok specjalistyczny

Metodyka organizacji wolnego czasu:

  • plastyka
  • muzyka
  • śpiew
  • rytmika
  • literatura dziecięca

Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Przygotowanie małego dziecka do edukacji szkolnej

Trening interpersonalny

14h


5h

5h

10h

W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt. 
Kliknij, aby wysłać formularz zgłoszeniowy