Odpowiedzialność prawna Nauczyciela

O czym warto wiedzieć?

kenny-eliason-1-aA2Fadydc-unsplash
Nauczyciel podlega różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej. W świetle wzrostu świadomości rodziców co do działań nauczyciela sprzecznych z prawem oraz coraz większej tendencji do medialnego nagłaśniania tego typu spraw, ogromne znaczenie dla nauczyciela powinna mieć świadomość prawna zakresu jego odpowiedzialności prawnej. Konsekwencje braku tej świadomości mogą być przyczyną negatywnych skutków dla ucznia, rodzica, nauczyciela, a także szkoły. Dlatego też warto, aby każdy nauczyciel nabył lub poszerzył wiedzę w tym zakresie.

Program:

  • Podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela.
  • Jakie są zasady odpowiedzialności cywilnej nauczyciela?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności karnej nauczyciela?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności pracowniczej porządkowej nauczyciela?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności pracowniczej materialnej nauczyciela?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela?
  • Przykłady dla poszczególnych rodzajów odpowiedzialności prawnych nauczyciela.
  • Pytania i odpowiedzi.

18 marca 2023 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 691-945-225.

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 691-945-225.