PROCEDURY DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI W GABINECIE STOMATOLOGICZNYm

Wymiar godzin: 8h

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne - omówienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wymagań dotyczących dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym
  • Aseptyka
  • Antyseptyka
  • Zapobieganie zakażeniom w gabinecie
  • Dezynfekcja
  • Sterylizacja
  • Zasady postępowania z odpadami medycznymi
Więcej informacji pod numerem telefonu 691-945-225.
Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 691-945-225.