kurs przygotowujący do profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością mowy i słuchu

Liczba godzin szkolenia: 40
Liczba miejsc ograniczona: 10 osób
Program szkolenia przewiduje 40 godz. nauki języka migowego. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego nauczyciela akademickiego - specjalistę w przedmiotowym zakresie; w małych, max.10-osobowych grupach.

Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu: przedstawiania się, wykorzystywanie przestrzeni w PJM, rozmowy o pracy, a w szczególności załatwianie spraw urzędowych.

Obejmować one będą zaimki osobowe dzierżawcze, liczebniki porządkowe i niektóre liczebniki inkorporowane, codzienne zwroty i wyrażenia, budowanie twierdzeń, przeczeń i pytań, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, kolory, alfabet palcowy, nazwy miast w Polsce, określanie czasu i dat, itp.

Przewidujemy również zajęcia na tematy sugerowane przez uczestników w zakresie zwrotów i słownictwa wynikającego z codziennej pracy.

Więcej informacji pod numerem telefonu 691-945-225.
Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 691-945-225.